Jarl Stølen (t.v.) og Roar Torkildsen under overrekkelsen. Foto: Stein Skumsvoll.
Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

Æresmedlemmer i Farsund Skytterlag

Jarl Stølen og Roar Torkildsen ble hedret for lang og tro tjeneste.

Roger Sævik (med ryggen til kamera) delte ut æresmedlemskapet. Foto: Stein Skumsvoll.

Her er et tilbakeblikk fra hvordan Jarl og Roar har satt sitt preg på Farsund Skytterlag:

Alle Farsund kommunes skytterlag samler seg og etablerer seg på Knivsland i tidsrommet 1969 til 1973. Turbulente år med 5 forskjellige lag samles. Støy, nedslagsfelt, avstand til nærmiljøets skyterbaneområde er tema. Penne, Halvorsen, Englund er engasjerte med mange flere.

Støpejernskiva ankom skytterlaget i 1975. Den ble hentet fra ville heia i kjørestad. Et klenodium som videre har fostret mangt et blikk og entusiasme.

1974

Roar Torkildsen signerte årsmøtet for første gang. Han fyrte sine første skudd året før – 12 år gammel. 1976 markerer Roar seg utenfor lagets krets.

Samme år signerer Jarl Stølen årsmøteprotokollen.

1977

Roar vinner begge lagmesterskap i Jr.

Hans Samuelsen vinner bane i samme klasse, hvor Hilde Englund vant lagmesterskap for klasseførte med 322 poeng. Henry Englund Feltmester med 25 treff.

Dette året skyter Roar seg til gylt dugleiks merke.

1978  

275.000 skudd er avfyrt på Knivsland skytebane, hvorav 82.000 kaliber 22.

Rolf Gabrielsen vinner bane med 322 poeng og felt med 30 treff. 16. april 1978 ble første bingo avhold i skytterlagets regi.

1979

Siste del av skytebanens areal innkjøpt 86 Da. Totalareal 320 Da. Planting på ikke skytbare arealer utføres.

Økonomien er god i laget, kan kasserer Henry Englund berette. Bingoen har innbrakt 40.000 nettokroner.  

27 klasseførte skyttere, ungdommene øker sin interesse.

135 rekrutter og 25 jr har fått instruksjon.

Roar T vinner lagmesterskap grovfelt med 41 treff.

Jarl Stølen ble samlagsmester i rekruttklassen

Betongfenderen støpt opp bakken til 300 meteren hvor forskalingen ble lånt av vegvesenet. 37 Stk signerer årsmøteprotokollen.

1980

Hans Samuelsen blir nr 4 på landsskytterstevnet og har vunnet flere store stevner med en stabil form. Alf Kvia har på LS 11,67sek på felthurtig. Jarl Stølen har 29treff på LS.

Økonomien må forbedres i laget med tanke på retur av tomhylser. Denne returen fra hver enkelt skytter må bli bedre, og det må innskjerpes overfor vakthavende standplass leder at ammo bare skal selges mot innlevering av likt antall tomhylser.

Årets kontingent innbrakte 3400kr.

Innbydelse til laget yngste medlemmer 12-14 til treningsleir i Danmark i pinsen 1981. Lodd til salg fra skytterkontoret blir sendt til Farsund skytterlag.

Ammopriser 1981:

kal 6,5 nye kr 40,- + pant (50stk),

kal 6,5 oml kr 35,- + pant (50stk)

Rekr kr 15,-+ pant (50stk)

Kal 22 kr 7,- rekr/jr og 12 kr for klasseført.

Nato kr 10,- pr pk

Nato lang kr 30,- pr pk.

7 august 1981 avholdes det skytterlagsfest/krabbe fest.

Torsdag 15. oktober hylse-sortering.

Alf Kvia får tittelen Myrprins

Det ble laget ny vogn på 100 meteren til skivetrekket.

Årsmøtet 1982 vedtar at skytterlaget arrangerer elgskyting fra og med kommende år.

Bjøro Håland skal ha 16.000 kr for å spille en kveld for skytterlaget i Listahallen 1983. Finansieringen gjøres ved utlodning av 2 mål ved, noen plater og kassetter og medlemskort til Bjøro’s fanklubb.

Innbrudd i ammobunkersen – tilståelse erkjent.

Formann Alf Kvia formidler i årsrapport 1984: – «vi må i kommende år prøve å arbeide mere sammen og være enige – for da går alt så mye lettere.

1985

Feltskytingen domineres av Jarl Stølen. Karusellen, samlagsstevnet, krets- og lagmesterskap.

Ove Kvia ble Agdermester og vinner siste banekarusell i Flikka og setter banerekord med 338 poeng.

1988

Jarl Stølen blir Landsdelsmester og får lille kongepokal med en 4’er!  338 poeng.

Over mange år har disse ambassadørene, skytterheltene, dominert atmosfæren for Farsund skytterlag siden midt på 1970 tallet. Radarparet Roar og Jarl har vært innom de fleste skytterlagsbaner i Norges land. Innehatt de fleste verv i laget og samlaget. Byttet på arbeidsoppgavene og holdt julene i sving.

Engasjert seg i store dialoger med skytter Norge på kryss og tvers i langt over 40 sammenhengen år. Fremdeles er disse to ildsjelene hjørnesteiner i Farsund skytterlag. Hvem vet hvor laget hadde vært i dag uten deres innsats og engasjement.

Med denne overveldende historikk vil vi hedre Roar og Jarl med hvert sitt æresmedlemskap. La engasjementet leve!