Ann Christin Johansen (t.v.) ble sist fredag kåret til Årets ildsjel og tirsdag til Årets hverdagshelt i Arendal Fotball. Til høyre Idunn Thunberg Christensen. Foto: Privat.
Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

Arendal Fotballs fremste ildsjel og hverdagshelt

I løpet av få dager er Ann Christin Johansen hedret to ganger for sin fantastiske innsats for Arendal Fotball.

Fredag kveld fikk hun overrakt prisen som «Årets ildsjel» av klubben da kickoff for 2017-sesongen ble markert på Castelle. Hun har en stor del av æren for at støtteapparatet i Arendal Fotball allerede i 2016 var på Eliteserie-nivå.

Prisvinneren selv er både glad og stolt:

– Det betyr selvfølgelig mye at innsatsen blir sett og anerkjent. Men for meg er det enda viktigere at dette arbeidet gir meg selv veldig mye. Jeg setter så stor pris på å få være en del av miljøet og trives veldig godt sammen med spillere og trenere. Samtidig er dette et familieprosjekt for oss. Jeg har blitt involvert i Arendal Fotball gjennom mine sønner, og det gjør at dette har en ekstra dimensjon for meg, sier Ann Christin Johansen.

Tirsdag kveld overrakte Idunn Thunberg Christensen en ny pris til Ann Christin – etter at idrettsrådet hadde valgt nettopp Ann Christin som årets «hverdagshelt» i Arendals-idretten. I begrunnelsen heter det:

«I konkurranseidretten er det utøverne som får oppmerksomheten fra media og publikum. Men alle turnforeninger, ski- og skøyteløpere, håndball- og fotballklubber er helt avhengige av de som gjør all den usynlige jobben. De som sørger for at løyper er oppkjørt, garderober vasket, baner ryddet og haller klargjort.

Over hele landet er det tusenvis av frivillige ildsjeler som gjennom hele året legger ned en uvurderlig innsats for sine klubber og utøvere. Slik er det heldigvis også i idretten i Arendal, og derfor har idrettsrådets ildsjel-pris blitt en høythengende utmerkelse.

Det er en lang rekke med lokale idrettshelter som sjelden eller aldri får fortjent oppmerksomhet, som tidligere har mottatt denne prisen. Årets prisvinner føyer seg veldig pent inn i denne rekken.

Prisvinneren har vært en viktig brikke i en av de store suksesshistoriene i Arendal-idretten i 2016, men det er sannsynligvis bare den innerste krets i og rundt klubben som har sett og forstått hvor viktig prisvinnerens bidrag har vært.

Dette er en prisvinner som året rundt bidrar til å skape trivsel og legge til rette for at utøverne i klubben skal ha best mulig rammevilkår. Prisvinneren tar daglig ansvar for at utøverne kan konsentrere seg om trening og utvikling, slik at de ikke trenger å bruke tid og ressurser på praktisk tilrettelegging. Det er spesielt viktig i en klubb der utøverne jevnlig bruker over 20 timer i uken på sin idrett, samtidig som de aller fleste av dem studerer eller jobber ved siden av å drive toppidrett.

Årets prisvinner er en del av et sterkt team – der også flere andre i prisvinnerens nære familie spiller en sentral rolle i dette arbeidet. Prisvinneren bidrar gjennom praktisk tilrettelegging for mat, vask og en stor sosial innsats der hver enkelt utøver blir sett og fulgt opp når det er behov for en ekstra innsats. Dermed bidrar årets prisvinner også til å skape trivsel, overskudd, treningslyst og skal definitivt ha sin del av æren for klubbens svært prestasjoner i 2016.

Arendal Idrettsråds ildsjelpris for 2016 tildeles derfor Ann Christin Johansen, Arendal Fotball.»