Månedens Fair Play-kamp mellom Express og Randesund. Alle foto: NFF Agder.
Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

Banet vei med fair play

Etter et halvtimes møte mellom lag, dommere, ledere og Fair Play-utvalget i NFF Agder, hadde damespillerne på Express og Randesund et klart mål da de gikk til kamp.

Og det målet innfridde de med glans.

For det var bred enighet om at man skulle oppføre seg med respekt med hensyn til dommere, motspillere og medspillere.

– Vi var litt mer obs på Fair Play en det vi kanskje er til vanlig, sier Benedicte Wroldsen som er kaptein på Randesund.

– Og det hjalp, skyter Expresskaptein Emma Kristiansen inn.

RIL-kaptein Benedicte Wroldsen (t.v.) og Expresskaptein Emma Kristiansen.

Stort med Fair Play-kamp

En halvtime med frukt og drikke, samt en innføring i kretsens arbeid når det gjelder Fair Play, var noe jentene likte. Og det er kanskje ikke så rart, da Tore Myrberg i kretsens Fair Play-utvalg slo fast viktigheten av damenes holdninger.

– Dere er forbilder for de yngre jentene som spiller fotball. Når J12 fra Express, som er balljenter i dagens kamp, ser på dere, er dere de fotballspillerne som de selv en gang ønsker å være. Det er litt av et ansvar, var noe av Myrbergs budskap.

Når i tillegg Express virkelig hadde lagt seg i selen med å få til et arrangement med innmarsj, speaker og gratis kaffe for publikum, og kretsen sørget for at en ren dametrio dømte kampen, ja da ble det stort å spille kamp på Fevik.

– Det er veldig stort for oss spillere. Vi følte oss prioriterte, og det var gøy, sier Wroldsen.

Kampens dommertrio.

Tar med budskapet videre

Magne Aslaksen i Express fortalte om hvordan de jobber med Fair Play i idrettslaget. Som kvalitetsklubb i NFF er Fair Play et viktig punkt, og Express har da på plass elementer som holdningskontrakter med spillerne og møte med oppmennene før sesongen hvor Fair Play er et viktig tema.

– Det var et spennende opplegg, og vi kommer nok til å snakke mer omFair Play etter dette. Vi har vært opptatt av temaet i laget over tid, og jeg føler vi kan stå for det at vi er med på Fair Play, sier Emma Kristiansen.

Både hun og Randesunds kaptein håper at noen av elementene fra Fair Play-kampen på Fevik kan brukes også videre når de skal spille kamper.

– Hele opplegget rundt var med å gjøre dette ekstra morsomt, sier Benedicte Wroldsen.

Glemte ikke balljentene

Når nå muligheten var til stede, ble heller ikke balljentene fra J12 «skjermet» fra Fair Play. Under en samling rett før kamp fikk de utlevert boka «Fair Play-skolen», som brukes ved enkelte skoler. Helheten i arrangementet gjorde at Tone Nedregård, som er styrmedlem og Fair Play-kontakt i Express, var godt fornøyd i etterkant.

– Da vi fikk forespørselen tenkte jeg at dette er kjempespennende, og absolutt noe som vi hadde lyst til å arrangere. Gjennom god kontakt med Fair Play-utvalget har det hele blitt et veldig bra arrangement, og rammen vi fikk til rund damekampen satte en spiss på det hele. Det ble et veldig hyggelig møte i forkant hvor det ble satt konkrete mål, og det virket som om spillerne virkelig tok ting til seg. De takket til og med balljentene hver gang de fikk ballen, sier Nedregård.