Kristiansanderen Harald Gjellestad i sitt ess, ved bridgebordet. Alle foto på siden: Nils Kvangraven.
Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

En gammel storhet har vendt tilbake etter 30 år

Harald Gjellestad (69) var på 70- og 80-tallet er av de store talentene i det sørlandske bridgemiljøet. Nå er han tilbake.

Harald vant turneringer både lokalt og nasjonalt og var en respektert spiller blant landets elitespillere. Men så hadde det seg slik at familie og jobb krevde sitt. Harald sluttet å spille bridge og var borte fra det grønne bord i mer enn 30 år!  At Harald hadde satt sine spor var det liten tvil om, det kom ofte spørsmål fra utenbys motspillere om ikke Harald snart ville komme tilbake til turneringsbridge, selv noen tiår etter at han la opp!

For noen år siden ble Harald pensjonist og har de siste sesongene vært aktiv i Kristiansand Bridgeklubb samt i lokale turneringer. Foruten å være dyktig er han en hyggelig og godt likt spiller, han er ett forbilde for oss alle.

40 år mellom kretsmesterskapene

Kretsmestere for lag 2015: Roald H. Larsen, Harald Gjellestad, Snorre Aalberg og Roald Mæsel.

Harald har vunnet mer enn ti kretsmesterskap tross sine 30 år utenfor konkurransebridge! Det første vant han i 1973, det foreløpig siste kom i 2015!

Ett spill fra mesterhånd

Den gamle mester er fortsatt skarp, dette spillet ble omtalt på www.kvangraven.no og senere i bulletinen til IBPA (The International Bridge Press Association). Dette er en organisasjon hvor bridgejournalister fra hele verden aktivt utveksler gode spill fra lokale, regionale, nasjonale og internasjonale turneringer. Bare det å komme med i bulletinen er stort og spillet tåler så absolutt et gjensyn.

Spillet ble gjennomført i Per Ove Scheis Minneturnering, scoringsformen var parturnering.

Meldingene gikk som dette:

Harald Gjellestad påtok seg oppgaven som SYD å vinne minst 10 stikk med spar som trumf. Hjerter konge i utspill stakk øst med esset og vridde kløver dame.

En opptelling viser at 10 stikk er sikkert, men i parturnering er kampen om ekstrastikk viktig. Kan du se hvordan Harald vant 11 stikk?

Han stakk med kløver konge, spar konge ble fulgt av spar til esset og hjerter til trumf.

Spar til knekten dannet så overgangen til ruterfinessen. Ruter knekt gikk til kongen og esset. Harald tok også for ruter dame og var kommet til denne posisjonen

Det ser ut som han må avgi ett stikk i ruter og ett i kløver, men Harald fortsatte med kløver ess og RUTER.

Vest kom inn på ruter 10, men hadde bare røde kort igjen. Det ble til dobbeltrenons slik at Harald kunne stjele hos nord og kaste håndens kløver.

Klassisk, men likefult solid levert av den gamle mester.