Per Holmen og Kjell Johansen ble nylig kretsmestere i veteranklassen. Foto: Nils Kvangraven
Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

Bridge er for absolutt alle

Lokale bridgeklubber danner grunnlaget for at nær 10. 000 personer jevnlig spiller bridge i Norge.

I Kristiansand-regionen kan du i klubbregi spille bridge hver ukedag. Søgne Bridgeklubb feiret i fjor sitt 20. år. De har vært en foregangsklubb innen rekruttering og det å tilrettelegge for at bridgekvelden får et større sosialt innslag enn i en tradisjonell klubb hvor konkurransen kanskje står sterkere. Klubben arrangerer spilling hver mandag og torsdag, her treffer du spillere fra hele Kristiansand-regionen, ja endog spillere lengre vest tar gjerne turen for en trivelig kveld i Søgne.

Søgne Bridgeklubb har imponert meg mange ganger, det er lett å forstå at klubben har det største oppmøtet i vår krets på sine klubbkvelder.

Klubben har medlemmer som hevder seg også utenfor klubben, gode eksempler er Per Holmen og Kjell Johansen som vant KM Veteran i 2017.

Klubben har egen hjemmeside, www.i-sonen.no. Her kan resultater og informasjon enkelt leses, gjerne med bilder fra klubbkveldene.

Her ser vi Bente Holmen med blomster overrakt av Søgne BKs formann Olav Ringvoll. Foto: Nils Kvangraven

Tidligere i år ble en av klubbens krumtapper, Bente Holmen, feiret da hyn fylte 60 år. Bente har vært et sosialt midtpunkt i klubben og en av faste kakebakerne til klubbkveldene. Det er stor sannsynlighet for at alle bridgespillere i Kristiansand-regionen har smakt på Bentes kake på en av klubbens hyggelige spillekvelder.

Søgne Bridgeklubb avrundet forrige torsdag årets sommerbridge. Her er det de seks beste kveldene som teller i sammendraget for hver spiller i perioden 4. mai til 31. august.

Det ble en spennende avslutning, men til slutt sto Bente Holmen igjen som vinner av årets sommerbridge. Vi gratulerer!

De 5 beste i Søgne BKs Sommerbridge ble:

1 Bente Holmen                         349,10

2 Erik Jørgensen                             349,00

3 Helge Thorsen                              344,90

4 Espen Forberg                              341,30

5 Siss Wold                                       340,50

Det betyr et snitt på drøyt 58 % over seks kvelder for årets sommerbridgevinner – Bente Holmen. Hele resultatlisten kan du lese HER

Et spennende spill fra Søgne Bridgeklubb var dette:

Som vi ser vinnes det mange stikk begge veier, det var derfor rigget til spenning på Søgne BKs klubbkveld forrige uke.

Jeg har ikke lykkes å få tak i noen av meldingsforløpene fra klubben, men det ble både meldt og vunnet 6♥ av syd samt 5♠ doblet av vest! Hadde det vært lagkamp ville det svingt mer enn 20 IMP!

Meldingene i et naturlig system kunne kanskje gått som dette:

Det kan være vest ville meldt 6♠ som en forsikring mot både utgang og slem hos NS, men i parturnering slår det litt annerledes ut enn i lag. Slik kortene sitter fordelt kan ikke motspillet nekte syd hjemgang i 6♥. Kontrakten vinnes ved å stjele god ruterfargen. Kløver ess blir eneste stikk til motparten.

Alternativt kan vest hoppe direkte til 4♠ over syds 1♥. Nå vil jeg tro nord melder 5♥ og øst 5♠. Den dobler syd og da kan det være det blir stoppested.

Motparten kan ta sine to røde ess, men etter meldingene vil spillefører greit spille de sorte fargene uten taper for hjemgang i 5♠ doblet.

Som vi ser vil valg av første melding gi forskjellige utfall for videre meldinger. Personlig liker jeg løsningen ved å hoppe til 4♠ som tar vekk meldetrinn for motparten, men vi kan heller ikke si noe på den som velger en roligere løsning med 1♠ i første runde.

Jeg vil tro spillet trakk frem smilebåndet ved de fleste bord denne torsdagen i Søgne Bridgeklubb.

Les flere innlegg fra Nils Kvangraven her