For noen få måneder siden bygget løypeutvalget en ny bro ved Grimsvann, som sikrer en god tilgang til terrenget og til det populære badeområdet ved vannet. Alle fotos: Hallgeir Oftedal.
Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

De passer på 70 kilometer med turløype

30 frivillige vedlikeholder og bygger årlig nye turløyper i Vågsbygd. Løypeutvalget i IK Våg legger til rette for å utvikle god folkehelse.

De 70 kilometerne med løyper ligger hovedsakelig i Vågsbygdskogen, men løypeutvalget har også ansvar for «Blåløypa» i Voiebyen.

For noen få måneder siden bygget løypeutvalget en ny bro ved Grimsvann, som sikrer en god tilgang til terrenget og til det populære badeområdet ved vannet.
For noen få måneder siden bygget løypeutvalget en ny bro ved Grimsvann, som sikrer en god tilgang til terrenget og til det populære badeområdet ved vannet.

Arbeidet med turløyper har lang tradisjon i IK Våg. Da Rotary Vest tidlig på 70-tallet foreslo at det skulle bygges lysløype i Voiebyen, var det IK Våg som ble kontaktet. Rotary Vest skulle sørge for finansieringen dersom Våg kunne påta seg arbeidet med å bygge løypa. Det er lagt ned tusenvis av dugnadstimer i denne løypa, som senere ble oppgradert ved hjelp av kommunale midler og innsats fra parkvesenet.

Den gang, som nå, hentet løypedugnadsgjengen stolper over hele kommunen for å kunne sette opp lys eller bygge broer.

I 1981 ble løypeutvalget formalisert i klubben med eget styre. Den første ledere var Helge Roll-Hansen, videre Arnfinn Andresen, Trygve Bjerkås, Knut Arild Mortensen, og nå Tor Kåre Høsteland.

vag2
Løypeutvalget består av 30 frivillige. 80 prosent er pensjonister og den eldste deltageren er 78 år.

Frivillige 

Arbeidet ildsjelene utfører er kvisting, felling av trer, bygging av broer og overganger, drenering og rydding av stier. De er også engasjert i forhold til lysløyper og vedlikehold av disse.

Løypeutvalget mottok i 2012 Vågsbygdprisen som utdeles av Vågsbygd Vel for sin innsats gjennom mange år i å utbygge og vedlikeholde stier og løyper i Vågsbygdskauen. Løypeutvalget får et lite årlig tilskudd fra Kristiansand kommune på cirka 7000 kroner.

vag3
Store, tunge stolper som veier mange hundre kilo ble i fjor fraktet ned fra Hyllebakken mot Grimsvannet for videre fløting over vannet til steder som trenger ny og tørrskodd adkomst.

– Å måle den innsatsen løypeutvalget gjør i kroner og øre er umulig. Men at arbeidet har utrolig mye å si for folkehelse og trivsel for innbyggerne i Vågsbygd, Voie samt nabokommunene Søgne og Songdalen er uomtvistelig, fremholder lederen av allianseidrettslaget IK Våg, Trond Henry Blattmann.

Fikk pris 

Løypeutvalget mottok i 2012 Vågsbygdprisen som utdeles av Vågsbygd Vel for sin innsats gjennom mange år i å utbygge og vedlikeholde stier og løyper i Vågsbygdskauen.

– Vi som er med i ledelsen i IK Våg mener at løypeutvalget ikke bare skal få mer penger fra kommunen til det verdifulle arbeidet, men at utvalget også skal få folkets ildsjelspris. Det er noen oppriktige ildsjeler som sørger for at mange får en naturopplevelse og kan ferdes i på stiene i Vågsbygd, fremholder Blattmann.