En glad gjeng på toppen av Olashei, 166 m.o.h. Bildene i dette innlegget er tatt av Jarle Røstad, Thor Bylund og Ole Løseth.
Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

Folkebevegelse i friluft

Folket er i bevegelse, og da snakker vi ikke om valget. Men i valget om nettopp å bevege seg. I Lillesand er det en regelrett løpebølge på vei.

Grunnen synes å være måten det kommende Olasheiløpet (9. september) har vært lagt opp – med ukentlige «bli kjent-turer» i kort og lang løype, i rolig tur-tempo for løperne.

– Disse har nok fungert både inspirerende og sosialt, kan løpsgeneral Thor Bylund forklare.

Løpere fra fjern og nær møter opp i Holta idrettspark til de annonserte felles-gjennomløpingene. Det har blitt en sosial og fin ramme rundt rolige og flotte turer.

Treningsturene annonseres og løpere møter opp, ikke bare fra Lillesand men også fra nabokommunene Kristiansand og Grimstad. Faktisk så er det rekorddeltagelse på disse treningsturene i år, forteller Bylund og legger til at det fremdeles er sjanse for å være med på en av disse. De har alltid start og stopp fra Holta idrettspark, etter tider som er annonsert på løpets Facebook-side.

– Det var jo dette vi ville med løpet også, påpeker Bylund, og viser til at Olasheiløpet ble til etter at han sammen med løpekameratene Torolf Kroglund og Birger Gauslaa hadde løpt i årevis på de flotte stiene rundt Lillesand, veldig ofte uten å treffe andre.

– Vi ville dele dette med flere.

Løpsgeneral Thor Bylund har et håp om deltakerrekord i årets Olasheiløpet.

Områdene er da også spesielt fine med både gammel urskog og en topografi som gjør at en kommer nokså direkte opp fra hav til hei – med unikt god utsikt både innover og ut til havet. Det er dessuten et omfattende og godt sti-nettverk som de siste par årene har blitt litt bedre skiltet ettersom bruken har økt. Det er populære områder både på Olashei, Skifjell og Flørenes. Interessant nok steder som ordførerpartiet i byen ønsker å bygge boliger på. Dermed kan den folkelige løpebevegelsen og den økte bruken av områdene likevel få en politisk betydning – for stadig flere forstår verdien av å ta vare på de unike friluftsområdene etterhvert som de opplever dem. Deler av Olasheiløypa er da også permanent vernet som naturreservat.

Sist treningstur var det noen av løperne som fikk seg en ekstra fin opplevelse da en revirmarkerende stor og flott tiur kom svært nær på.

Løpere fra fjern og nær møter opp i Holta idrettspark til de annonserte felles-gjennomløpingene. Det har blitt en sosial og fin ramme rundt rolige og flotte turer.

Olasheiløpet er lørdag 9. september og er for mange en viktig etappe mot Svalandsgubben. Løpet er 15,8 kilometer langt – men med en kort løype også på rundt 9,5 kilometer. De siste årene har det vært rundt 200 deltagere. Men den store interessen for treningsturene har blitt en snakkis og Bylund tror kanskje det kan bli flere som deltar på løpet i år.

Olasheiløpet har fått en slags lillesøster i et vårløp 16 mai også, Skifjelløpet. Begge løpene har start fra Holta idrettspark og er en del av Lillesand idrettslag.

Jarle Røstad med løps-selfie over en av de godt tilrettelagte broene i myrpartiene ved Olashei sin urskog.

Privat har Bylund også startet et tredje løp, som litt mer uformelt er hver mandag kveld i det tredje av de tre fine turområdene; på Flørenes. Det kaller han naturlig nok Flørenesløpet. Også til denne sosiale løpeaktiviteten brukes sosiale medier.

Frisk luft og bevegelse til folket!

Ole Løseth fra Lillesand fikk en spesiell opplevelse på en av de felles løpeturene nylig. Nærkontakt med sjefen over Olashei.