Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

Godt i gang med sykkelprosjekt

Målet er å øke sykkelkapasiteten ytterligere ettersom jeg er med på et 12 ukers sykkelprosjekt.

Da er vi allerede to uker inn i det nye året, og triathlon-sesongen nærmer seg sakte, men sikkert. Motivasjonen er på topp, og treningen for 2015-sesongen er godt i gang. I løpet av de neste ukene har jeg valgt å fokusere mye på sykkel.

Bildet over viser siste innspurt på mandagens 4×16 min intervall. Jeg sees som nummer to fra venstre. Foto: Privat. 

I høst var jeg så heldig å bli spurt om å være med som deltaker på et sykkelprosjekt. Prosjektet, som er i regi av UiA med Øystein Sylta i spissen (og støtte fra Olympiatoppen), er et periodiseringsstudium hvor intensjonen er å undersøke effekten av ulike periodiseringsmodeller blant sub- elite syklister. Prosjektet har en varighet på 12 uker og deles opp i tre sykluser, hver på fire uker.

andreas 6
Foto: Hallgeir Oftedal.

28 hardøkter

Vi er totalt 30 stykker, og i løpet av disse 12 ukene skal vi gjennomføre hele 28 hardøkter. Dette inkluderer åtte økter med 4×16 min i sone 3, åtte økter med 4×8 min i sone 4, åtte økter med 4×4 min i sone 5 samt en laktatprofil test, VO2maks test og Wingate test siste uken i hver syklus. I tillegg skal vi ved prosjektets slutt gjennomføre en 40 minutters test. Vi har blitt delt inn tre grupper. Gruppe 1 kjører en såkalt tradisjonell periodiseringsmodell hvor man starter med 4×16 min (sone 3) den første perioden, deretter 4×8 min (sone 4) den andre perioden og 4×4 min (sone 5) den tredje perioden. Gruppe 2 kjører omvendt rekkefølge på de nevnte øktene, mens gruppe 3 varierer mellom disse gjennom hele perioden. Selv er jeg blitt satt i gruppe 1 og er veldig godt fornøyd med det. All trening og testing foregår i lokalene ved Spicheren treningssenter.

Som jeg skrev i forrige innlegg, driver jeg altså med triathlon. Jeg har bakgrunn fra svømming og har de siste par årene fokusert mye på løping. Sykkel er imidlertid min desidert svakeste disiplin, og da jeg fikk mulighet til å være med på dette sykkelprosjektet, var det ingen tvil om at jeg ville benytte meg av denne muligheten. Med god oppfølging fra dyktige personer, kvalitet på øktene og jevnlige tester har jeg stor tro på god fremgang gjennom hele perioden. Vi startet prosjektet mandag i uke 2 og har allerede holdt på i én uke. Opplevelsen så langt er positiv, og jeg ser veldig frem til fortsettelsen. At jeg vil merke hardkjøret utover perioden, er det ingen tvil om.

Slik er syklusen

I hver 4 ukers syklus skal jeg altså gjennomføre ni høyintensive økter (HIT-økter). Treningsvolumet vil jeg også øke progressivt frem til og med uke 3, og hvor den fjerde uken blir en restitusjonsuke. Hver syklus vil altså se slik ut:

Uke 1: Moderat treningsmengde og 2 HIT-økter. Totalt 16-17 timer
Uke 2: Høy treningsmengde og 3 HIT-økter. Totalt 20 timer
Uke 3: Høy treningsmengde og 3 HIT-økter. Totalt 22-24 timer
Uke 4: Lav treningsmengde og en test-dag (laktatprofil, VO2maks og Wingate). Treningsmengde ca. 50 % mindre enn uke 3. Totalt 12 timer.
I uke 12 gjennomfører jeg en 40 min test som jeg også gjorde før vi startet prosjektet.

Dropper svømme- og løpeintervaller

Gjennom perioden hvor prosjektet pågår, har jeg ikke lov til å kjøre andre hardøkter enn det som inngår i studien. Det vil altså si at jeg ikke kan ha noen intervaller på svømming og løping på tre måneder! I denne sammenhengen har Øystein Sylta og jeg valgt å undersøke hvordan løpeprestasjonen min utvikler seg i den samme perioden. Vil intervalløktene på sykkel samt mye rolig løping gjennom perioden føre til fremgang også på løp? Eller vil jeg holde meg på samme nivå eller i verste fall stagnere noe? Selv har jeg tro på at jeg vil kunne klare å øke løpeprestasjonen. Interessant blir det uansett. For å undersøke dette gjennomførte vi en laktatprofil- og VO2maks test før sykkelperioden startet. Dette vil vi så gjenta etter disse 12 ukene.

Resultater fra de ulike testene kommer jeg tilbake til ved en senere anledning.