Kristiansanderen Jan Kåre Eriksen gir seg som daglig leder i Kristiansands Cykleklubb og vender tilbake til jobb i politiet. Her er han i aksjon i årets Nordsjørittet. Foto: Privat.
Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

Takk for meg!

Klubbens første daglige leder har hatt sin siste arbeidsdag.

Nesten fire år har gått siden Kristiansands Cykleklubb ansatte meg som sin første daglige leder noen gang. Den gang hadde klubben vokst seg så stor at det ikke var ønskelig eller forenelig og la enkeltmedlemmer, på stort sett frivillig basis,  ta på seg så store oppgaver som kreves for å drifte klubben og arrangementene våre.

Jeg har hatt gleden av og jobbe og bli kjent med utrolige mange positive mennesker i klubben. At KCK hadde, og har, et godt omdømme blant byens befolkning og byens arbeidsliv merket jeg godt tidlig i jobben. Det skyldes godt og positivt arbeid i flere år før jeg tiltrådte stillingen.

I 2013 blomstret så og si alle idrettsarrangement og arbeidslivet gikk i hundre. Derfor var optimismen stor om at klubben og våre arrangement ville vokse i årene som kom.

Sykling i trafiken
Arkivfoto: Fædrelandsvennen.

Fra tiden hvor nok bedrifter og samarbeidspartnere tidligere inngikk sponsorrater, mer eller mindre som en ren støtte til klubbene, så er det i dag en helt annen situasjon. Nå forlanges det (med rette) mer tilbake til bedriftene enn den tradisjonelle profileringen. En viktig jobb er å finne gode samarbeidspartnere og KCK har vært veldig heldige med solide bedrifter og langvarige avtaler.

Jeg er stolt av at jeg fikk til å lage to nye arrangement i klubben – FVN Palmerittet og Sørlandets Petit Prix – som jeg håper vil bestå også i årene fremover. Drømmen var også å bli fast arrangør av norgescup både på landevei og terreng. Men all aktivitet vi tar på oss krever mer behov for frivillig hjelp. Behovet for hjelp under for eksempel Palmerittet har vi selv sørget for er stort ved å legge det så sentrumsnært og i byens mest populære turområder. Den balansegangen er ofte hårfin og kan nok for enkelte være helt på smertegrensen.

Nå kort tid før en ny daglig leder er på plass vil jeg takke alle medlemmer som har stilt når vi har hatt behov – uten dere ingen sykkelklubb. Jeg vil også takke styret som har hatt mange utfordringer disse årene men som har vært med på å legge til rette for høy aktivitet blant klubbens medlemmer med mange gode tilbud. En spesiell takk til Per Inge Simonsen som var min mentor i den administrative delen av jobben da jeg begynte og som jeg siden har brukt i ulike arrangement.

Det blir nå rart og noe vemodig å forlate klubben etter at KCK har vært både min jobb, hobby og fritidsaktivitet siden januar 2013. Jeg er trygg på at ny leder vil ivaretar klubbens visjon og målsetninger i tiden som kommer og ønsker han/hun lykke til i jobben.

Jeg går tilbake til politiet, men skal ikke forlate klubben som jeg første gang ble medlem av i 1976. Nå har jeg håp om å komme i sykkelform igjen og dermed bli mer å se oppe på sykkelen enn tilfellet har vært de siste årene.

Nå gjenstår det for meg kun for meg å få arrangert norgescup i sykkelcross om 14 dager så er rittsesongen 2016 historie for klubben.

Med det vil jeg takke for meg og oppfordrer alle medlemmer til å bistå klubben vår i årene fremover slik at KCK fremdeles kan ha et godt og variert tilbud til ALLE klubbens medlemmer.

Vi sees på sykkelen!