Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

På treningssamling med Kristiansand Stupeklubb

Kristiansand Stupeklubb i samarbeid med Sportsprofil arrangerte fra 4. august til 8. august en storsamling for unge stupere.
Målgruppen denne gangen var stupere som ikke var i internasjonal klasse, men i en begynnende stupkarriere.
Vi samlet 43 stupere fra seks ulike klubber. Alle klubben hadde med seg egne trenere, men gruppene ble delt inn på tvers av klubben for å skape et miljø hvor de ble kjent med nye fjes.
Treningsiveren var stor og vi hadde hver dag ris og ros, med belønning for nye stup og gode innsatser samt ris for gjenglemte ting og bråk.
Vi hadde noen som gjorde 19 nye stup i løpet av leiren og de fleste dro herifra med mange nye stup og gode minner.
Det har kommet mange oppfordringer om å gjenta dette til neste år. Det har vi veldig lyst til men det krever at den fantastiske gruppen med foreldre som stod for alt med innkvartering og bespisning orker å gjøre dette en gang til.