Per Geir Løvstad (nr. to fra høyre) med beviset på at han er æresmedlem i IK Våg. Fra venstre: leder av Rådet IK Våg Anne Karén Birkeland, leder av IK Våg Trond Henry Blattmann og Tor Ove Bråthen. Foto: Privat.
Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

Per Geir Løvstad æresmedlem i IK Våg

Per Geir Løvstad ble på årsmøtet tildelt IK Vågs Æresmedlemsskap for sin formidable innsats for Vipers Kristiansand/Våg HK gjennom mange år.

Her er noe av det Løvstad har bidratt med:

* Styremedlem IK Våg Håndball november 1993 – mars 2000 med ansvar for økonomi og medlem av markedsutvalget
* Styremedlem Våg Håndballklubb mars 1995 – mars 2010
* Økonomiansvarlig mars 1995 – mars 1996
* Styreleder mars 1996 – mars 2010
* Styremedlem IK Våg hovedstyre mars 1996 – mars 2010 på vegne av håndballen

Han er nå knyttet til håndballen som styreleder i Vipers Topphåndball, men ingen formelle verv i klubben lenger da det ikke er tillatt ihht til NIF og NHF sine regler.

Videre:

– Per Geir har brukt hele sin fritid fra 2006 på å redde Våg håndball klubb fra konkurs og få etablert et godt økonomisk fundament for klubben. Den tid, krefter og egne ressurser som han har lagt inn i klubben er lagt over det som kan forventes. Uten Per Geir sin utrettelige innsats ville mest sannsynlig ikke Våg Håndball ha bestått som klubb, og dermed ville det ikke vært et eliteserielag for kvinner i Kristiansand.
– På grunn av Per Geir sin innsats ser det ut til at Eliteserielaget (Våg) Vipers har klart å få på plass en administrasjon som er kapabel til å bære dette videre, men Per Geir er fortsatt med og gir masse av sin tid.

Under er listet noe av det han har fått til som en tillitsvalgt i Våg:

* Etablering av VT- AS for å skaffe kapital
* Selv tatt all regnskap
* Etablert egen administrasjon i klubben
* Få satt kvinnehåndballen på kartet i Kristiansand
* Få bygget hallen i Aquarama
* Fått Kristiansand kommunen med på satsingen
* Splittet elite og bredde, noe som gjør at bredde håndball nå har veldig god aktivitet og god økonomi
(Våg) Vipers er nå et av Norges beste kvinnehåndballag, og det er allerede internasjonale kamper i Aquarama
* Dette igjen gir positivitet for hele regionen med publisitet i media, økt rekruttering, bedre kontakt med næringsliv og kommune.

Alle i IK Våg gratulerer med tildelingen!