Kristiansanderen Tallak Christensen (44) har skrevet dette innlegget. Bildet er tatt under lanseringen av hans andre bok, Innbytterpuls, på Sør Bok i november 2016. Foto: Privat.
Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

Kultur for ukultur i IK Start?

Nå i min 40. sesong som Start-supporter undrer jeg ennå på hvorfor klubben tidvis har prestert katastrofalt dårlig ut fra ressurser og lokal konkurranse.

Under det nylig avsluttede årsmøtet i IK Start, ble det snakket mye om en ukultur i klubben. Det er for øvrig en påstand som dukker opp med jevne mellomrom; spesielt når det går dårlig med fotball-laget. Ukultur er noe mange snakker om, men det står for meg som uklart hva denne ukulturen består av. Jeg skal nedenfor gi noen eksempler på min tolkning av begrepet, men først:

Undertegnede kjenner ikke de indre forholdene i IK Start Jeg har aldri vært i posisjon til å skaffe meg informasjon utover det som kommer frem i media. Og ingenting ville glede meg mer enn om jeg er fullstendig på bærtur, og at mine antagelser er direkte grunnløse. Da tror jeg klubben har en god fremtid foran seg.

Slik jeg vurderer den påståtte ukulturen, kan den best oppsummeres slik: Den uformelle makten har alt for mye å si for saksforberedelser og beslutninger på vegne av den formelle makten som følger en hierarkisk struktur med klare ansvarsområder.

Med andre ord: Siden prosessen er uryddig, blir beslutningene som følge av dette dårlige. Jeg skal bruke noen eksempler, men igjen, dette er spekulasjoner som får stå for min regning, og om disse er feilaktige, er det fullt og helt mitt ansvar.

Ingenting ville glede meg mer enn om jeg er fullstendig på bærtur, og at mine antagelser er direkte grunnløse

1. Ansettelser
Så vidt jeg har forstått har IK Start den siste tiden blitt mye flinkere til å gjennomføre en korrekt ansettelsesprosess. I forbindelse med den nye Sportsdirektør-stillingen, synes det meste eksemplarisk gjennomført. Likevel er det noen ansettelser som jeg ikke er sikker på ble tatt etter en fyllestgjørende forberedelse. Jeg får av plasshensyn begrense meg til et forhold: Hvordan skjedde ansettelsen av Steinar Pedersen som ny trener for laget sesongen 2016?

IK Start sto i en vanskelig situasjon. Hovedtreneren hadde trukket seg, en vikartrener overtok, og det var usikkert om klubben ville overleve i Eliteserien. Til slutt endte det med en langdryg prosess med Jerv for å få frigjort Steinar Pedersen fra hans kontrakt med Jerv. Det jeg lurer på er følgende:
a. Når ble beslutningen om å henvende seg til Jerv/SP som klubbens førstevalg tatt? Var det i realiteten noen muligheter for andre som kunne tenke seg stillingen?
b. Hvordan ble prosessen som førte til denne ansettelsen gjennomført? Ble for eksempel vanlige habilitetshensyn fulgt, ikke bare ved beslutningen, men også i forberedelsene? Jeg aner ikke om det har vært gjort noe feil, men meldte for eksempel Erik Ruthford Pedersen seg inhabil for alt som hadde med den ansettelsen å gjøre, og følgelig heller ikke forsøkte å påvirke andre som skulle fatte beslutningen. Eller fikk han uttale seg som keepertrener eller vanlig medlem? Deltok han på medieoppslag som direkte eller indirekte fremmet sønnens kandidatur? Igjen så understreker jeg at jeg ikke vet noe om de faktiske forhold, men uansett så vil ikke åpenhet rundt denne kunne svekke klubben da jeg tror det var mange med meg som ikke skjønte noe av IK Starts kommunikasjon til omverdenen.

Et annet eksempel er spilleroverganger. Jeg forutsetter at det er Styret om i siste omgang må avgjøre, men fra hvem innstilles det? Er det treneren, daglige leder eller andre som ikke fremkommer av prosessen? Man får håpe at dette blir avklart ved ansettelse av ny Sportsdirektør.

2. Forhold til media
Media er ikke farlig. Snarere tvert imot er det bra for klubben og sponsorene at klubben får omtale. Likevel virker det på meg som om det er uklart hvilke retningslinjer som føres. Og la det være sagt med en gang: Vi har ytringsfrihet i Norge, og journalistene kan med loven i hånd nekte å avsløre sine kilder.

For å ta et eksempel som jeg har undret meg på. Jesper Mathisen har på beundringsverdig vis på kort tid blitt en av de fremste reportere/ekspertkommentatorer på TV-skjermen. Dette er veldig bra for klubben. Jeg skulle likevel gjerne ha visst når hans spillerkontakt med IK Start ble avsluttet, og på samme vis når han ble (fast) ansatt i TV2. Hadde han en «nedkjølingsperiode» som er vanlig i næringslivet når man bytter jobber som er så beslektede med hverandre? Uttalte han seg noen gang redaksjonelt om IK Start mens han jobbet for TV2 og samtidig hadde kontrakt med IK Start?

Så vidt jeg vet, er Jesper Mathisen for øyeblikket ikke annet et medlem av IK Start. Likevel synes det som om han har mye kjennskap til hva som foregår i klubben. Er dette god journalistikk av ham eller er det illojalt mot sin tidligere klubb. Sagt med andre ord: Har Mathisen gjort det tydelig nok for omverdenen at han nå utelukkende er journalist? Synes Mathisen selv at det er greit å uttale seg sterkt om saker som vedrører IK Start som journalist? Hva synes IK Start om dette?

At Fedrelandsvennen synes å ha svært gode kilder innad i IK Start, er ikke kritikkverdig. Det er alltid bra for en redaksjon å ha flest mulige kilder. Likevel er jeg usikker på om alle involverte i IK Start vet hva det innebærer å utveksle informasjon underhånden. Det er sikkert naivt, men hva med en regel som sier: «Alt som skjer på Stadion, forblir på Stadion».

Har Jesper Mathisen gjort det tydelig nok for omverdenen at han nå utelukkende er journalist?

3. Avgangen til Even Øgrey Brandsdal
Heldigvis tror jeg de fleste tenker som meg: Det er veldig synd at den mannen som har jobbet døgnet, og lojalt forholdt seg til de arbeidsoppgavene han har fått, ikke fikk en mer verdig sorti. Brandsdal hadde fortjent å styre klubben når han endelig fikk sorte tall å jobbe med. Det som imidlertid virker absurd, er at han trakk seg pga. to forslag fra Seniorrådet. Forslag som attpåtil ble trukket tilbake.

Jeg klandrer ikke Brandsdal selv for ikke å avdekke sannheten. Han skal stå stillingen ut, og har sannsynligvis en taushetsklausulert sluttpakkeavtale med klubben. Det store spørsmålet blir jo hvem som over tid har motarbeidet Brandsdal i en slik grad at han ga seg nå? Det nærmer seg sesongstart, og som vanlig kommer det «Nå er kursen snudd, vi jobber alle sammen i riktig retning osv. osv»

Brandsdal hadde fortjent å styre klubben når han endelig fikk sorte tall å jobbe med

Nuvel, sier jeg. Et minstekrav er at man i hver fall får kartlagt hvem Bransdal sikter til når han har kjent seg motarbeidet over tid. Hvis resultatet ikke er som ønsket, tør man da ta konsekvensene av det?

Og hvorfor gjorde ikke noen i klubben noe for å overtale ham til å bli når de årsakene han oppga umulig kunne være de reelle. På meg virker det som Black Adders slagord: «One for all, each man for himself» er det mest relevante, slik Brandsdal må ha opplevd det.

4. Fremtiden
Jeg er helt sikker på at styret og klubben selv finner løsninger uten innblanding fra meg. Hvis jeg alene fikk avgjøre (noe som omtrent 40.000 Start-fans drømmer om), ville jeg brukt de kronene det koster å bruke et hodejegerfirma til å finne ny adm.dir. Oppgaven blir å skaffe en person med dokumenterte lederegenskaper, og som er vant til å skjære gjennom. (Jeg har mange gode forslag, noen andre som har? Synes det er litt unfair overfor dem det gjelder å bare slenge navnet deres ut).

Adm dir. må ha det totale, overordnede ansvaret, herunder at hans beslutninger er endelige, med mindre de må forelegges styret. Tre ledere for tre avdelinger: Trenerapparat, utviklingsdirektør og eventuelt en sportsdirektør. Det viktigste er at alle de maktvakuumene som dukker opp med en slik modell, skal bli avgjort fort, i stedet for å bli trenert i evigheter pga. uenighet.

Så før sesongen starter, kjære Start-supporter, ta deg tid til å tenke over om ting virkelig er forandret, eller om årsmøtet bare var «same shit, new wrapping». For blir det ikke gjort endringer, er det ingen grunn til at vi ikke står i nøyaktig samme situasjon neste år, og året etter det.

Igjen understreker jeg at jeg ikke vet noe som helst med tilstrekkelig sannsynlighet til å presentere det som et faktum. Det ovennevnte må sees på som mitt forsøk å få fatt i hva den påståtte ukulturen i IK Start består av.

Ta deg tid til å tenke over om ting virkelig er forandret, eller om årsmøtet bare var «same shit, new wrapping»

Kanskje vil noen med nærmere kontakt med klubbdriften peke på noe annet. Om jeg så skulle være fullstendig uten jording i mine spørsmål, så må vi supportere kreve at IK Start skal gjøre det de kan for å finne hva som er galt.

For uansett, og det tror jeg gjelder alle Start-supportere: Det er ikke en storklubb om IK Start – eller dens tilhengere – verdig å rykke ned fra eliteserien seks ganger på tjue år! Så om ikke jeg har truffet skiven med dette innlegget, er det definitivt på sin plass at noen andre begynner å lete.

Det skal gjøres oppmerksom på at undertegnede er nær venn med utviklingssjef Bård Borgersen. Videre er jeg en god kamerat av styreleder Geir Tønnesland. Begge er fullstendig uvitende om at dette blir skrevet. Jeg har ikke på noe tidspunkt mottatt informasjon fra noen av dem utover det som er allmenn kjent. Så alle feil, fakta og insinuasjoner står utelukkende for min regning.

Les også: Ikke kødd med min homofile lagkamerat!