Formann i Kristiansand Tennisklubb, Øistein A. Wirak (39), spiller denne helga veteran-NM i Oslo. Foto: Privat.
Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

Han er Mr. Kristiansand Tennisklubb

Siden 1989 har Øistein A. Wirak lagt ned en utrettelig innsats for klubben i sitt hjerte.

Kristiansand Tennisklubb er Norges eldste, men også blant landets mest vitale tennisklubber. Mye av dette takket nåværende formann Øistein A. Wiraks strålende frivillige innsats.

Wirak ble medlem i klubben allerede i 1989, 13 år gammel. Siden den gang har han hengt på anlegget dag og natt, kun avbrutt av studieårene utenlands. I starten som aktiv juniorspiller, senere som styremedlem, trener, dugnads- og altmuligmann. Siden 2011 har han vært formann i klubben, en rolle som på mange måter inkluderer alle de tidligere nevnte.

flaggheising ved formannen
Flaggheising ved formann Øistein A. Wirak 1. mai i fjor, som markerte starten på utendørssesongen. Foto: Privat.

I 2011 startet det omfattende arbeidet med å løfte tennisklubben til nye høyder. Det ble besluttet å bygge innendørshaller, oppgradere utebanene, bygge nytt klubbhus med garderobefasiliteter og oppgradere selve området, som ligger flott plassert i idrettsparken på Lund.

Med snaut 50 medlemmer gikk man på med friskt mot og satsingen lyktes. Ved hjelp av tippemidler, «lille Cultiva» og betydelig egeninnsats av klubbens medlemmer sto hallene klare i 2013, og resten av anlegget i 2014.

Wirak har vært en nøkkelperson i hele denne prosessen, og sammen med et ivrig styre og andre nøkkelpersoner har klubben løftet seg til å bli en av de flotteste tennisklubbene i Norge. Nå gjenstår kun siste hånd på verket; flombelysning av utebanene.

-Det har vært en utrolig lærerik prosess. Mange har stått på langt utover det som kan forventes av vanlige medlemmer. Som formann har jeg lært utrolig mye; alt fra budsjettstyring, politiske prosesser, sparkling, dømming av tenniskamper og hvor hyggelig det er med dugnader.

Parallelt med den fysiske oppbyggingen av klubben skal banene fylles med aktivitet og innhold. Det har vært en formidabel prosess som pågår hver eneste dag året rundt. Tennis er en relativt anonym sport i Norge i dag, men det håper vi skal endre seg.

Øistein sammen med nestformann Harald Haugedal på taket av det nye klubbhuset til Kristiansand Tennisklubb i 2014. Foto: Fædrelandsvennen.
Øistein sammen med nestformann Harald Haugedal på taket av det nye klubbhuset til Kristiansand Tennisklubb i 2014. Foto: Fædrelandsvennen.

På Østlandet og Vestlandet er det sterk vekst, og mange barn spiller i dag tennis regelmessig året rundt. Også vår egen klubb opplever vekst, og vi har i dag 70-80 barn/unge som går på kurs opptil flere ganger i uka. Medlemstallene har økt til ca 150, men vi har plass til mange flere. Trenerkapasitet har vi også hentet fra Aalborg, og vi kan nå tilby kurs og treninger av ypperste kvalitet. Det er vi stolte av, påpeker Wirak.

Han har hatt en finger med i det meste som rører seg i klubben, og han bruker nær sagt all sin fritid på å bygge opp og fremme klubben. Dette skal balanseres med travelt småbarns-og familieliv. Kanskje derfor han har bosatt seg kun en «serve» unna tennisbanene og sendt både kone og barn på tenniskurs….

-Det er klart det kan bli mye tennis i perioder, men så har det også vært utrolig givende å være med på å bygge opp et trygt og godt miljø for sport og fellesskap, sier Wirak i det han gjør seg klar for neste store utfordring, veteran-NM i tennis i Oslo nå i helga. For det er det du har blitt, en ekte veteran i KTK.

Takk for stor innsats!