Thomas Schie (t.h.) med beviset på at Vindbjart er blitt Sørlandets første Kvalitetsklubb. Yngvar Håkonsen fra Agder fotballkrets var den som overrakte diplomet på Moseidmoen onsdag. Foto: Nicolai Gaustad Olsen.
Brukerskapt innhold
Lokalsporten.fvn.no er siden for brukerskapt innhold, der klubber og utøvere selv skriver fra stevner, trening og annet. Vi tar også inn pressemeldinger som omhandler sørlendingers prestasjoner. Formålet er å speile mangfoldet og bredden i lokalidretten, og flere av sakene publiseres også på forsiden til fvn.no. Minst en gang i uka samler vi utvalgte bidrag i papiravisen. Vil du som utøver eller din klubb være med som en av stadig flere bidragsytere, kan du sende en e-post til Rune Stensland.

Vindbjart FK er Agders første Kvalitetsklubb

Agder Fotballkrets gratulerer Vindbjart FK som Sørlandets første Kvalitetsklubb.

Moseidmoen: I pausen under onsdagens cupkamp Vindbjart – Odd i dag ble 2600 tilskuere vitne til at Vindbjart FK ble sertifisert som Kvalitetsklubb nivå 1.

NFF Kvalitetsklubb nivå 1

AFK - VFK Kvalitetsklubb 6
2600 tilskuere fikk med seg prisutdelingen på Moseidmoen. Foto:Kjell Johnsen. 

I starten av 2014 satte Norges Fotballforbund for alvor i gang prosjektet NFF Kvalitetsklubb, som skal sikre et kvalitetsløft i norsk fotball når det gjelder kompetanse, organisasjon, aktivitet og verdier.

For å bli en kvalitetsklubb må klubbene tilfredsstille kriterier som er konsentrert rundt krav på områder som trenerkompetanse, sportsplan og Fair play – med mer. Det er også utarbeidet et eget verktøy for innrapportering og dokumentasjon, samt veiledning knyttet til de ulike områdene og kriteriene på fotball.no.

Målet er å stimulere til god klubbutvikling og påfyll av kompetanse i alle sentrale roller i en fotballklubb. Det skaper sportslig utvikling, stimulerer til mer frivillighet, og gir kompetanse og trygghet i den rollen hver enkelt skal utøve.

NFF kvalitetsklubb nivå 1 er det første av tre nivåer. Agder Fotballkrets er nå inne i en spennende periode hvor noen av de første klubbene er i avslutningsfasen av arbeidet med Kvalitetsklubb nivå 1.

Bevis

Onsdag ble en ny milepæl i Agder Fotballkrets nådd. Vindbjart FK er den første av Agders 76 klubber som blir sertifisert, og har fått det synlige beviset på at de har nådd nivå 1; diplom, skilt og et flagg som svaier lekkert midt på Moseidmoen.

Klubben har jobbet godt og målrettet i ca. ett år for å oppnå de 18 kriteriene som kreves. De er blitt mer bevisste på hva som kreves for å drive klubben best mulig, og Vindbjart FK kan nå tilby en bedre trenings- og klubbhverdag med mer kvalitet. Agder Fotballkrets gratulerer!

PS: er du leder i din fotballklubb, og ønsker å bli Kvalitetsklubb? Sjekk ut kvalitetsklubb.no eller ta kontakt med yngvar.hakonsen@fotball.no